PRIVACYVERKLARING Versie 24 mei 2018

OnlineMarketingMeester.nl is eigendom van Online Marketing Meester. Online Marketing Meester is ingeschreven onder KvK nummer 60673206 en gevestigd : van ’t Hoffplaats 35, 2871 KL Schoonhoven. Eigenaar D. Sondervan is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: D.Sondervan | van ’t Hoffplaats 35 | 2871 KL Schoonhoven | 06-28 555 870

OnlineMarketingMeester.nl is een website met als doel het informeren van zijn bezoekers. Daarnaast het verzamelen van leads van personen welke geïnteresseerd zijn in specifieke informatie waarvoor bepaalde websitepagina’s zijn geschreven. De websitebezoeker die op die pagina’s zijn gegevens invult ontvangt direct gerelateerde informatie en belandt in een zogenoemde DRIP campagne. De ingeschreven persoon ontvangt daarmee specifiek op hem gerichte informatie op momenten die hij of zij zeer waarschijnlijk meest geschikt acht.

Persoonsgegevens die wij verwerken

OnlineMarketingMeester.nl (eigendom van Online Marketing Meester) verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: ● NAW gegevens ● Telefoonnummer ● E-mailadres ● IP-adres ● Gegevens over jouw activiteiten op onze website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via daan@OnlineMarketingMeester.nl dan verwijderen wij deze informatie. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken OnlineMarketingMeester.nl (eigendom van Online Marketing Meester) verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: ● Verzenden van onze nieuwsbrief en/of DRIP campagnes ● Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren ● Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten ● Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken ● OnlineMarketingMeester.nl (eigendom van Online Marketing Meester) volgt jouw surfgedrag op de website waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.

Geautomatiseerde besluitvorming

OnlineMarketingMeester.nl (eigendom van Online Marketing Meester) neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van OnlineMarketingMeester.nl (eigendom van Online Marketing Meester) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

OnlineMarketingMeester.nl (eigendom van Online Marketing Meester) bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Categorie, Reden van bewaren, Termijn

Voor- en achternaam We communiceren graag persoonlijk met je, 180 dagen

Adresgegevens Het is prettig als het adres klopt voor een offerte, factuur of overeenkomst. 180 dagen

Telefoonnummer Prettig dat we je direct kunnen bereiken als het nodig is. 160 dagen

E-mailadres De beste manier om met elkaar te communiceren. 180 dagen

IP-adres Door je IP adres te onthouden kunnen we herkennen dat jij de website bezoekt en kunnen je passend advies geven, 180 dagen

Gegevens over jouw activiteiten op onze website Hiermee voorkomen we dat we informatie die al ontvangen hebt nog een keer krijgt. 180 dagen

Delen van persoonsgegevens met derden OnlineMarketingMeester.nl (eigendom van Online Marketing Meester) verstrekt jouw gegevens niet aan derden. Daarentegen werken wij met verschillende tools en partijen.

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. OnlineMarketingMeester.nl (eigendom van Online Marketing Meester) blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Hieronder vind je een overzicht van welke gegevens met welk bedrijf gedeeld worden.

ActiveCampaign

Wij maken gebruik Email Service Provider ActiveCampaign voor het versturen van onze e-mail berichten. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met ActiveCampaign. Daarin staan strikte afspraken over de beveiliging van de gegevens en de verwerking daarvan. Dit document is hier op te vragen.

Gmail En G-Suite

Wij maken gebruik van automatisch verzonden informatieve e-mails. In sommige gevallen verzoeken wij ons informatie te versturen via e-mail. Deze informatie ontvangen wij via daan@OnlineMarketingMeester.nl Dit emailadres is gekoppeld aan Gmail van Google. Daarnaast hebben wij Gmail gekoppeld aan een business account van G-Suite. G-Suite is een cloud dienst van Google. De privacyregeling GDPR van Google is hier terug te vinden